top of page

GELİŞİM TESTLERİ

WISC-R & WÇZÖ-IV ZEKA TESTİ

 

WÇZÖ-IV testi, WISC-4 testi adıyla da bilinmektedir ve WISC-R testinin yeni versiyonudur. WISC-R testi dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış zeka seviyesini (IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olan en yaygın uygulamadır. Ancak Türkiye’de ki geçerlik güvenirlik çalışmalrı 1970’li yıllara dayanmaktadır ve günümüzde gerçeği yansıtan puanlar vermemesi, teste alınan bir çok çocuğun zeka puanının yüksek çıkması nedeniyle bu testin yeni versiyonu olan WÇZÖ-IV testinin kullanımı ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. WÇZÖ-IV testi 6-17 yaşları arasındaki bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir ölçme aracıdır. Sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı olmak üzere dört alanda sonuç vermekte, ayrıca toplam zeka puanını vermektedir. Bu test, sadece zihinsel performans düzeyini belirlemek için değil, ayrıca Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), Okula Uyum Sorunları, Okul Başarısızlığı ve Sosyal Kaygılar gibi problemlerde de çocuğun değerlendirilmesinde yardımcı olur.

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ/

MARMARA OKULA HAZIR OLUŞ TESTİ: 

5-6 yaş aralığındaki çocuklara okul olgunluğu ve okula hazır oluş süreçlerini değerlendirmek amacı ile uygulanan bu testler, okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk alanlarında bizlere çocukla ilgili bilgiler vermektedir. Okuma olgunluğu öğrencinin kelime bilgisi, dikkat ve konsantrasyonunu;  Sayı olgunluğu, rakam bilgisi, ritmik sayma, gruplandırma ve muhakeme gücünü; Genel olgunluk ise öğrencinin her iki alandaki genel başarısı arasındaki uyumunu değerlendirmektedir. 

CAS – COGNITIVE ASSESSMENT TEST: 

CAS testi 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir..

İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından Türkçe Standardizasyonu yapılan test, PASS Terorisini esas alan düşünce sistemi üzerine inşa edilmiştir. PASS Teorisi,  zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır.

CAS testi çocuğun zeka puanını belirlemek, akademik sorunlar, duygusal ve travmatik hasarlar, dikkat sorunları ve hiperaktivite hakkında bilgi vermektedir.

FROSTIG 2 – GÖRSEL ALGI TESTİ/VISUAL PERCEPTION TEST: 

Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Görsel algıdaki beceri, çocuklara okumayı, yazmayı, hecelemeyi, aritmetik hesapları yapmayı geliştirmekte ve okulda başarılı olmaları için gerekli diğer yeteneklerinin tümünü ilerletmelerine yardımcı olmaktadır.Görsel algılama bozukluğu olan bir çocuğa tahtada yazılı olanı kopya etme gibi kolay bir ödev bile hakkından gelemeyeceği bir zorluk olarak gelebilir. Ayrıca, görsel algılamanın gerçekleşebilmesi için bireyin psikolojik olarak bakmaya ve görmeye hazır olması gerekir.

El-göz koordinasyonu, şeklin mekandaki konumu, kopyalama, şekil-zemin ayrımı, şeklin mekanla ilişkisi, görsel bütünlük, görsel-motor hız, şekil sabitliği gibi 8 alanın değerlendirilir.

 

bottom of page