top of page

ÇOCUK-ERGEN VE AİLE DANIŞMANLIĞI

NOUS 

PSİKOLOJİ

 

"Kendinden dışarı çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu asla bilemezsin."

 

J. Saramago,Bilinmeyen Adanın Öyküsü

About
01.

Çocuk psikoterapisinde, çocuğun yaşadığı duygusal ve davranışsal sıkıntılar çerçevesinde hem çocuk hem de ailesi ile yaşanılan durumu çözümleyebilmek üzerine çalışılır. 

 

Ergenlik, gencin birçok farklı alanda (fizyolojik, psikolojik, davranışsal, sosyal) değişimi deneyimlediği çocukluktan yetişkinliğe geçiş olan bir dönemdir.

Bulunulan dönem içerisinden ergenin yaşadığı duygusal-davranışsal sıkıntılara yönelik psikoterapi sunulur.

02.

Çocuk/ergenin güçlü, zayıf ve gelişmekte olan yanlarını tespit edebilmek amacıyla gelişimsel ve akademik değerlendirmeler yapılır. Gelişim değerlendirmesi sonucunda belirlenen bilişsel, dil, ince motor, kaba motor ve sosyal-duygusal gelişim alanlarındaki ihtiyaca yönelik çocuğa bireysel eğitim programı ile destek verilir.

03.

Çocuğun erken aylardan itibaren gelişiminin takip edilmesi amacıyla gelişimi değerlendirilir ve gerekli alanları geliştirmeye yönelik program belirlenir. 

Gelişim değerlendirilmesi ile çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi, öz bakım becerileri, fiziksel gelişimi başlıkları altında detaylı olarak değerlendirilir. 

04.

Aile danışmanlığında amaç;

Aile bireylerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını, inceleyerek sistemin bütünlüğünü sağlamak, dengeye ulaşmasına yardım etmek, çatışmaları olumlu bir şekilde çözümlemek ve stresle baş edebilme becerilerini edindirmektir. 

  • Aile üyeleri arasında uyum sağlayarak empatik duyarlılık geliştirebilmek

  • Aile üyelerinin bireysel ve sistemsel olarak esas gereksinimlerinin farkına varmasına yardımcı olmak,

  • Aile içinde yaşanan rol ve güç çatışmalarını çözümlemek ve aile üyeleri arasında gerçekçi beklentiler oluşturmak ve  çözüm yollarını sunmaktır. 

services
bottom of page